Trang Phục Nông Dân – 05

Trang phục nông dân miền nam Việt Nam

  • May kiểu bà ba nông dân
  • Bộ trang phục gồm: Quần và Áo
  • Được may bằng vải kate
  • Phụ kiện đi kèm: Khăn rằn, Nón Lá…
  • Đạo cụ cho thuê: Cuốc, Bộ quang gánh và đòn gánh, Thúng, Mẹt…