Nón Lá – 01

Nón lá trơn truyền thống

  • Được làm từ lá buông
  • Đường kính 40cm
  • Có dây đeo đi kèm