Trang Phục Múa Bụng – 23

Trang phục múa bụng trẻ em

  • Bộ gồm 4 món: Quần, Áo yếm, Belt và Khăn choàng đầu
  • Áo, Belt và Quần có đính chuông nhỏ.