Trang Phục Múa Bụng – 02

  • Đồ múa Ấn Độ của nữ
  • Có belt bụng, mũ choàng đi kèm
  • Gắn chuông phát ra tiếng kêu