Trang Phục Múa Bụng – 01

  • Trang phục múa bụng
  • May bằng vải voan
  • Kiểu áo yếm, quần harem