Trang Phục Hằng Nga – 30

  • Trang phục hằng nga người lớn
  • Áo được may bằng vải voan
  • Phần ngực của áo trong và đai lưng may bằng vải kim sa
  • Kiểu áo tà dài, tay dài