Trang Phục Bà Già Noel – 01

  • Trang phục Bà già Noel
  • May bằng vải nhung co giãn nhẹ
  • Kiểu đầm, váy ngắn, nón rời