Tạp Dề Đầu Bếp – 02

Tạp dề đầu bếp dạng yếm

  • Loại 1 túi phía trước
  • May dây buộc thắt lưng; dây cổ có thể điều chỉnh