Tạp Dề Đầu Bếp – 01

Tạp dề eo đầu bếp

  • Có 1 túi phía trước
  • May kiểu dây buộc quanh thắt lưng

 

Báo giá thuê 0979 742 879 Báo giá may 0937 237 975

Nhận may theo mẫu và ship trên toàn quốc đảm bảo uy tín!