Đầm Múa – 50

Đầm múa trẻ em màu đỏ

  • Áo may bằng vải kim sa, váy may bằng voan lưới
  • Phụ kiện vòng cổ đính tua rua đi kèm
  • Quần lót may liền bên trong váy