Gươm Giả – 01

Gươm giả có vỏ
  • Được làm bằng gỗ
  • Có lưỡi gươm và vỏ gươm
  • Họa tiết hình rồng được khắc và sơn đẹp mắt