Trang Phục Lính Pháp – 01

Trang phục lính pháp thời xâm lược Việt Nam
  • Bộ trang phục gồm Áo, Quần, Nón và Đai lưng