Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 06

  • Trang phục Dân tộc H’Mông
  • Được may bằng vải nhung, thổ cẩm
  • Có nón và đai lưng phụ kiện