Phất Trần – 02

Cây Phất trần cầm tay

  • Lông phất trần được làm từ lông nhân tạo chống rối.
  • Cán cầm bằng gỗ có quấn dây