Lễ Phục Tốt Nghiệp – 04

Lễ phục tốt nghiệp mầm non

  • Được may bằng vải kate đẹp
  • Kiểu áo dài qua đầu gối
  • Phần cổ có may giả áo sơmi