Đầm Múa Cổ Trang Trung Quốc – 01

Đầm múa cổ trang trung quốc

  • May bằng vải voan
  • Tùng váy rộng, tay may loe