Bánh Chưng Bánh Tét – 01

  • Set bánh trưng và bánh tét giả
  • Bánh trưng 25x25cm
  • Bánh tét dài 26cm