Quạt múa – 06

Quạt lông vũ nan nhựa

  • Có 11 màu sắc để lựa chọn
  • Quạt 1 chiều
  • Kích thước mở: 45×27 cm
Báo giá thuê 0979 742 879 Báo giá may 0937 237 975

Nhận may theo mẫu và ship trên toàn quốc đảm bảo uy tín!