Quạt múa – 06

Quạt lông vũ nan nhựa

  • Có 11 màu sắc để lựa chọn
  • Quạt 1 chiều
  • Kích thước mở: 45×27 cm