Lễ Phục Tốt Nghiệp – 07

Áo tốt nghiệp mầm non

  • Mẫu được may bằng vải kate
  • Một bộ gồm áo choàng và nón
  • May dây kéo phía sau lưng
  • Mặc được cho cả nam và nữ