Danh mục Quân phục Quân Đội Việt Nam

  • Quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam là trang phục cho binh sĩ và sĩ quan các cấp trong các quân chủng, binh chủng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
  • Trang phục này được sử dụng rất nhiều trong các tiết mục biểu diễn. Có thể sử dụng để đóng kịch, hát, múa…
  • Chúng tôi có đầy đủ các mẫu quân phục của Việt Nam như: Quân phục của Lục quân Việt Nam, Quân phục của Hải quân Việt Nam…
  • Có trang phục dành cho trẻ em và người lớn. Bất cứ mẫu nào cũng có đầy đủ phụ kiện đi kèm. Phụ kiện có thể là: đai lưng, giày bộ đội, nón tai bèo, nón cối…

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Hải Quân Việt Nam – 03

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Trang Phục Nữ Du Kích Việt Nam – 01

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 04

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 03

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Hải Quân Việt Nam – 02

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 02

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Lục Quân Việt Nam – 01

Quân Phục Quân Đội Việt Nam

Quân Phục Hải Quân Việt Nam – 01