Vest - Gi lê - Com lê

Quần Tây – 01

Áo Đoàn Thanh Niên

Cờ Đoàn Thanh Niên – 01

Áo Đoàn Thanh Niên

Mũ Lưỡi Trai Đoàn – 01

Áo Đoàn Thanh Niên

Áo Dài Đoàn Thanh Niên – 01

Áo Đoàn Thanh Niên

Áo Thun Đoàn Thanh Niên – 01

Cà vạt - Nơ - Dây đai chữ Y

Nơ – 04

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 05

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 04

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 03

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Trang Phục Khác

Váy Xếp Ly – 02

Áo Đoàn Thanh Niên

Váy Xếp Ly – 01

Vest - Gi lê - Com lê

Áo Vest – 06

Vest - Gi lê - Com lê

Áo Vest – 05