Trang phục Võ Thị Sáu đóng kịch

  • Sử dụng để đóng kịch phân cảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu bị xử bắn.
  • Bao gồm: Trang phục lính Pháp, Trang phục Sĩ quan Pháp, Trang phục Võ Thị Sáu, Trang phục người dân…

 

Trang Phục Võ Thị Sáu

Trang Phục Lính Pháp – 02

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 25

Trang Phục Võ Thị Sáu

Trang Phục Lính Pháp – 01