Trang phục hóa trang thành Thần Tài và Ông Địa

  • Bộ trang phục Thần Tài hay Ông Địa cho thuê đều có nhiều mẫu để lựa chọn. Mỗi mẫu đều có đủ size.
  • Mỗi loại đều có những phụ kiện đi kèm riêng. Trang phục Thần Tài có râu, nén vàng, liễn cầm tay, nón và đai lưng. Trang phục Ông Địa có quạt cầm tay, mặt nạ hay đầu ông địa, dây cột bụng hay cột đầu.

 

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 05

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 04

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 03

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Trang Phục Thần Tài - Ông Địa

Trang Phục Thần Tài – 03

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 02

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 01

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Trang Phục Ông Địa – 01

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Thần Tài – 01

Trang Phục Thần Tài - Ông Địa

Trang Phục Thần Tài – 02