Trang Phục Biểu Diễn Vở Kịch Tấm Cám

  • Trang phục để biểu diễn vở kịch Tấm Cám trong cổ tích Việt Nam.
  • Gồm trang phục hóa trang thành các nhân vật: Cô Tấm, Cô Cám, Dì ghẻ, Ông Bụt, Nhà vua, Bà Lão và Binh lính.
  • Tất cả các mẫu trang phục đều có đầy đủ phụ kiện đi kèm. Ví dụ như tóc, râu và phất trần cho Ông Bụt; Giáo cho Binh lính…
  • Xem thêm các mẫu trang phục dành cho Tấm, Cám và Dì ghẻ: Xem ngay!

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Ông Lão – 01

Trang Phục Tấm Cám

Giỏ Đựng Cá – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Bà Lão – 01

Trang Phục Chí Phèo

Trang Phục Lính – 02

Trang Phục Chí Phèo

Trang Phục Lính – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Nhà Vua – 02

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Nhà Vua – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Dì Ghẻ – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Cô Cám – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Ông Bụt – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Cô Tấm – 01