Trang phục hóa trang thành các nhân vật theo Phim – Truyện – Vở Kịch của việt Nam. Theo các thể loại Thần Thoại, Cổ Tích, Truyền Thuyết, Ngụ Ngôn…

Trang Phục Hai Bà Trưng

Trang Phục Tướng Quân – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Ông Lão – 01

Trang Phục Tấm Cám

Giỏ Đựng Cá – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 28

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Hùng Vương – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Lạc Long Quân – 01

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Cơ – 01

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 05

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 07

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 08

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 27

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 26

Trang Phục Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang Phục Âu Lạc – 25

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 04

Trang Phục Múa Lân - Sư - Rồng

Bộ Đồ Múa Lân – 03

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Bà Lão – 01

Trang Phục Phim - Truyện - Kịch Việt Nam

Trang Phục Phú Ông – 01

Trang Phục Phim - Truyện - Kịch Việt Nam

Trang Phục Thằng Bờm – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Kim Trọng – 01