Danh mục Trang Phục Cô bé quàng khăn đỏ

  • Các mẫu trang phục được chúng tôi may dựa trên câu truyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ.
  • Bao gồm trang phục: Cô bé quàng khăn đỏ, Bà ngoại, Thợ săn và Sói.
  • Tất cả đều có đầy đủ phụ kiện đi kèm

Trang Phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Trang Phục Sói Đóng Giả Bà Già – 01

Trang Phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Trang Phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ – 04

Trang Phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Trang Phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ – 03

Trang Phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Trang Phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ – 02

Trang Phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Trang Phục Cô Bé Quàng Khăn Đỏ – 01