Trang phục hóa trang thành các nhân vật theo dân gian việt Nam. Theo các thể loại Thần Thoại, Cổ Tích, Truyền Thuyết, Ngụ Ngôn…

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Bà Lão – 01

Trang Phục Dân Gian Việt Nam

Trang Phục Phú Ông – 01

Trang Phục Dân Gian Việt Nam

Trang Phục Thằng Bờm – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Kim Trọng – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Mã Giám Sinh – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Tú Bà – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Thúy Vân – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Thúy Kiều – 01

Trang Phục Thần Tài - Ông Địa

Trang Phục Thần Tài – 03

Trang Phục Tết Trung Thu

Bộ Đồ Múa Lân – 02

Trang Phục Tết Trung Thu

Bộ Đồ Múa Lân – 01