Trang phục hóa trang thành các nhân vật theo dân gian việt Nam. Theo các thể loại Thần Thoại, Cổ Tích, Truyền Thuyết, Ngụ Ngôn…

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 07

Quạt Chuyên Múa

Quạt Múa – 08

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 27

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 26

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 25

Trang Phục Thần Tài - Ông Địa

Bộ Đồ Múa Lân – 04

Trang Phục Thần Tài - Ông Địa

Bộ Đồ Múa Lân – 03

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Múa Lân – 01

Trang Phục Tấm Cám

Trang Phục Bà Lão – 01

Trang Phục Dân Gian Việt Nam

Trang Phục Phú Ông – 01

Trang Phục Dân Gian Việt Nam

Trang Phục Thằng Bờm – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Kim Trọng – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Mã Giám Sinh – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Tú Bà – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Thúy Vân – 01

Trang Phục Truyện Kiều

Trang Phục Thúy Kiều – 01

Trang Phục Thần Tài - Ông Địa

Trang Phục Thần Tài – 03

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 91

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 24

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 23