• Chuyên bán và cho thuê lễ phục tốt nghiệp bậc mầm non, tiểu học, người lớn.
  • Có nhận may lễ phục tốt nghiệp theo mẫu trên toàn quốc đảm bảo uy tín.