Xem dịch vụ
Xem dịch vụ
Xem dịch vụ

Trang Phục Hóa Trang Noel 2019

Bao gồm trang phục Ông già Noel – trang phục Bà Già Noel – trang phục Tuần Lộc. Tất cả các mẫu đều được may bằng vải nhung tốt và có đủ phụ kiện đi kèm. Có sẵn size từ trẻ em đến người lớn.

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 12

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 11

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 10

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 09

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 08

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 07

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Ông Già Noel – 03

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 06

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 05

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 04

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 03

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 02

Xem ngay!

Sản phẩm mới

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 32

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 31

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 30

Trang Phục Múa Cổ Trang

Đầm Múa Cổ Trang Trung Quốc – 01

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 35

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 34

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 33

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 32

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 31

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 30

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 29

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 28

Sản phẩm thông dụng

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Vua – 02

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 03

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 02

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 10

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 02

Trang Phục Phúc Lộc Thọ

Trang Phục Ông Thọ – 01

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 25

Lễ Phục Tốt Nghiệp

Lễ Phục Tốt Nghiệp – 10

Trang Phục Cổ Vũ Viên

Trang Phục Nhảy Cổ Vũ – 01

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 13

Áo Bà Ba

Áo Bà Ba – 13

Trang phục ba miềnXem tất cả

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 60

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 59

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 36

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 28

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 67

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 38

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 32

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 67

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 03

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 79

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 72

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 29

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 74

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 14

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 22

Xem thêm!
Xem thêm!

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 17

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 32

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 20

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 24

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 35

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 09

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 07

Áo Tứ Thân

Áo Tứ Thân – 34

Xem thêm!
Xem thêm!

Trang phục Các Dân TộcXem tất cả

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 18

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 06

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 03

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 09

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 23

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 25

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 02

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 21

Xem thêm!

Trang Phục Dân Tộc Ê Đê

Trang Phục Dân Tộc Ê Đê – 01

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 08

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 03

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 06

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 10

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 09

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 05

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 07

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 01

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 04

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 02

Xem thêm!

Trang Phục Dân Tộc Tày

Trang Phục Dân Tộc Tày – 02

Trang Phục Dân Tộc Tày

Trang Phục Dân Tộc Tày – 01

Xem thêm!

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Dân Tộc Chăm – 01

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Múa Chăm Pa – 02

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Múa Chăm Pa – 01

Xem thêm!

Trang phục truyền thống các nướcXem tất cả

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 07

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 09

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 03

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 06

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 08

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 04

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 01

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 05

Xem thêm!

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 10

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 05

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 11

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 08

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 06

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 02

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 04

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 03

Xem thêm!

Xường Xám

Xường Xám – 11

Xường Xám

Xường Xám – 06

Xường Xám

Xường Xám – 12

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 14

Xường Xám

Xường Xám – 05

Xường Xám

Xường Xám – 10

Xường Xám

Xường Xám – 04

Xường Xám

Xường Xám – 08

Xem thêm!

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Sari – 02

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Sari – 01

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 04

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 03

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 02

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 01

Xem thêm!

Trang Phục Truyền Thống Thái Lan

Trang Phục Thái Lan – 02

Trang Phục Truyền Thống Thái Lan

Trang Phục Thái Lan – 01

Xem thêm!

Trang phục hóa trangXem tất cả

Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc

Trang Phục Hằng Nga – 04

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Quan – 03

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Lính Tây Sơn – 02

Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc

Trang Phục Hằng Nga – 18

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 22

Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc

Trang Phục Hằng Nga – 15

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hai Bà Trưng – 01

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Bắc Đẩu – 01

Xem thêm!
Xem thêm!

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 08

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 07

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 17

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 05

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 02

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 09

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 14

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 24

Xem thêm!

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 12

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 11

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 10

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 09

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 08

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 07

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Ông Già Noel – 03

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 06

Xem thêm!

Trang phục múa - nhảy - khiêu vũXem tất cả

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 49

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 29

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 02

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 36

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 05

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 01

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 14

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 39

Xem thêm!

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 01

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 18

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 11

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 05

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 09

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 06

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 08

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 15

Xem thêm!

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 03

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 09

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 13

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 02

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 12

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 06

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 11

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 08

Xem thêm!

Trang Phục Múa Ba Lê (Ballet)

Trang Phục Múa Ba Lê – 01

Trang Phục Múa Ba Lê (Ballet)

Trang Phục Múa Ba Lê – 02

Xem thêm!

Trang phục theo nghề nghiệpXem tất cả

Trang phục khácXem tất cả

Trang Phục Khác

Áo Gilê – 01

Trang Phục Khác

Áo Vest – 01

Trang Phục Khác

Áo Đoàn Thanh Niên – 02

Trang Phục Khác

Áo Vest – 03

Trang Phục Khác

Áo Đoàn Thanh Niên – 04

Trang Phục Khác

Áo Vest – 02

Trang Phục Khác

Áo Đoàn Thanh Niên – 03

Trang Phục Khác

Áo Đoàn Thanh Niên – 01

Phụ kiện của trang phụcXem tất cả

Phụ Kiện Trang Phục

Khăn Rằn – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Nơ Bướm – 01

Giày Dép

Giày Múa – 07

Mũ (Nón)

Nón Lá – 02

Phụ Kiện Trang Phục

Cà Vạt – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Vòng Hoa Đội Đầu – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Khăn Đóng – 04

Phụ Kiện Trang Phục

Cà Vạt – 02

Phụ Kiện Trang Phục

Khăn Đóng – 01

Giày Dép

Giày Múa – 04

Mũ (Nón)

Nón Lá – 01

Giày Dép

Giày Múa – 01

Mũ (Nón)

Nón Lá – 04

Phụ Kiện Trang Phục

Cà Vạt – 03

Đạo cụ biểu diễnXem tất cả

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Đàn Tỳ Bà – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Thúng – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Mẹt – 01

Quạt Múa

Quạt Múa – 02

Đạo Cụ Biểu Diễn

Hoa Mai – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Súng – 01

Quạt Múa

Quạt múa – 06

Quạt Phiến

Quạt Lá Đề – 01

Quạt Múa

Quạt Múa – 03

Đạo Cụ Biểu Diễn

Bông Tua Cổ Vũ – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Bánh Chưng Bánh Tét – 01

Quạt Xếp

Quạt Xếp – 01

Quạt Xếp

Quạt Xếp – 02

Lý do bạn nên chọn trang phục biểu diễn ánh sáng?

Cở sở chuyên thiết kế & cung cấp các loại trang phục – đạo cụ biểu diễn giá rẻ, uy tín nhất hiện nay. Dịch vụ cho thuê hay bán đều được đánh giá cao. Hỗ trợ khách hàng hết mức góp phần tạo nên tiết mục thành công trọn vẹn nhất.

khách hàng nói gì về chúng tôi?

Với sự tin dùng của hơn 30.000 khách hàng trên khắp cả nước, Trang Phục Biểu Diễn Ánh Sáng không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Cảm thấy rất hài lòng khi mua trang phục biểu diễn tại đây. Thành phẩm đẹp, giá rẻ và làm ăn rất uy tín. Cảm ơn xưởng may đã giúp công ty mình khai trương chi nhánh mới thành công nhé!

Anh Khánh / Công ty TNHH Không Gian Vui Chơi

Địa chỉ cho thuê trang phục biểu diễn giá rẻ không thể bỏ qua. Trang phục toàn mẫu đẹp với đủ phụ kiện đi kèm. Đạo cụ biểu diễn cũng đa dạng không kém. Thuê nhiều còn được khuyến mãi hấp dẫn thì còn gì bằng.

Mr.Hùng / Trường Mầm Non - Tiểu Học Trí Tuệ Việt

Đây là nơi thuê trang phục biểu diễn ở tphcm rẻ và đẹp nhất trong những nơi mình biết. Mỗi loại trang phục cho đều có mẫu mã đa dạng và đầy đủ kích cỡ cho mọi người. Cảm ơn Trang Phục Ánh Sáng giúp mình mình tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian.

Linh Trần / Facebook

Mình thường xuyên mua trang phục ở đây! Theo mình thấy thì Trangphucdienanhsang.com chính là cơ sở bán trang phục biểu diễn rẻ và uy tín nhất hiện nay. Mua nhiều còn được ưu đãi nữa chứ. Mình sẽ còn ủng hộ shop nhiều nhiều.

Ms.Hương / Trường mầm non quốc tế Kindy City

May đồ biểu diễn ở xưởng may Trang Phục Biểu Diễn Ánh Sáng chắc là đẹp nhất rồi. May nhiều sẽ được chiết khấu nên giá lại rất rẻ. Mọi người cùng ủng hộ nhé!

Cô Lan / Giáo viên trường quốc tế Singapore

Đối tác khách hàng