Xem dịch vụ
Xem dịch vụ
Xem dịch vụ

Sản phẩm mới

Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc

Trang Phục Tiên Nữ – 01

Trang Phục Khác

Áo Vest – 06

Trang Phục Khác

Áo Vest – 05

Trang Phục Khác

Áo Vest – 04

Trang Phục Thần Tài - Ông Địa

Trang Phục Thần Tài – 03

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 109

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 108

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 107

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 106

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 105

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 104

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 103

Sản phẩm thông dụng

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 57

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 12

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 01

Trang Phục Cổ Trang Trung Quốc

Trang Phục Hằng Nga – 16

Trang Phục Tết Trung Thu

Trang Phục Hằng Nga – 03

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 10

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 29

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Ngọc Hoàng Thượng Đế – 03

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 01

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 06

Lễ Phục Tốt Nghiệp

Lễ Phục Tốt Nghiệp – 10

Trang phục ba miềnXem tất cả

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 04

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 35

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 30

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 28

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 70

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 64

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 52

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 104

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 67

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 04

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 75

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 34

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 34

Áo Dài Truyền Thống

Áo Dài Truyền Thống – 01

Áo Dài Cách Tân

Áo Dài Cách Tân – 48

Xem thêm!
Xem thêm!
Xem thêm!
Xem thêm!

Trang phục Các Dân TộcXem tất cả

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 26

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 11

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 02

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 23

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 08

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 28

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 30

Trang Phục Dân Tộc H'Mông (Mèo)

Trang Phục Dân Tộc H’Mông – 07

Xem thêm!

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 07

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 09

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 04

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 10

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 01

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 02

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 05

Trang Phục Dân Tộc Ê Đê

Trang Phục Dân Tộc Ê Đê – 01

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 08

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 06

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên

Trang Phục Dân Tộc Tây Nguyên – 03

Xem thêm!

Trang Phục Dân Tộc Tày

Trang Phục Dân Tộc Tày – 02

Trang Phục Dân Tộc Tày

Trang Phục Dân Tộc Tày – 01

Xem thêm!

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Dân Tộc Chăm – 01

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Múa Chăm Pa – 02

Trang Phục Dân Tộc Chăm

Trang Phục Múa Chăm Pa – 01

Xem thêm!

Trang phục truyền thống các nướcXem tất cả

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 05

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 03

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 07

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 06

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 08

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 04

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 09

Trang Phục Truyền Thống Hàn Quốc

Hanbok – 02

Xem thêm!

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 05

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 10

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 11

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 09

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 03

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 01

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 02

Trang Phục Truyền Thống Nhật Bản

Kimono – 08

Xem thêm!
Xem thêm!

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Sari – 02

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Sari – 01

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 04

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 03

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 02

Trang Phục Truyền Thống Ấn Độ

Dhoti – 01

Xem thêm!

Trang Phục Truyền Thống Thái Lan

Trang Phục Thái Lan – 02

Trang Phục Truyền Thống Thái Lan

Trang Phục Thái Lan – 01

Xem thêm!

Trang phục hóa trangXem tất cả

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Lính Tây Sơn – 02

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 26

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hai Bà Trưng – 01

Trang Phục Cổ Trang

Trang Phục Hằng Nga – 13

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Quan – 08

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Chú Cuội – 02

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 30

Trang Phục Cổ Trang Việt Nam

Trang Phục Hằng Nga – 29

Xem thêm!
Xem thêm!

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 06

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 10

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 12

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 02

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 04

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 14

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 08

Trang Phục Thú Hở Mặt

Trang Phục Thú Hở Mặt – 21

Xem thêm!

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 12

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 11

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 10

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 09

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 08

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 07

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Ông Già Noel – 03

Trang Phục Lễ Giáng Sinh (Noel)

Trang Phục Bà Già Noel – 06

Xem thêm!

Trang phục múa - nhảy - khiêu vũXem tất cả

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 37

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 44

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 51

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 32

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 19

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 08

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 50

Váy - Đầm Múa Các Loại

Đầm Múa – 49

Xem thêm!

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 21

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 07

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 04

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 20

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 14

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 19

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 10

Trang Phục Múa Bụng (Belly Dance)

Trang Phục Múa Bụng – 05

Xem thêm!

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 04

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 11

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 07

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 01

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 19

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 09

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 08

Trang Phục Âu Lạc

Trang Phục Âu Lạc – 03

Xem thêm!

Trang Phục Múa Ba Lê (Ballet)

Trang Phục Múa Ba Lê – 01

Trang Phục Múa Ba Lê (Ballet)

Trang Phục Múa Ba Lê – 02

Xem thêm!

Trang phục theo nghề nghiệpXem tất cả

Trang phục khácXem tất cả

Trang Phục Khác

Áo Vest – 04

Trang Phục Khác

Áo Vest – 05

Trang Phục Khác

Áo Gilê – 01

Trang Phục Khác

Áo Vest – 01

Trang Phục Khác

Áo Vest – 06

Trang Phục Khác

Áo Vest – 02

Trang Phục Khác

Áo Vest – 03

Xem thêm!

Phụ kiện của trang phụcXem tất cả

Phụ Kiện Trang Phục

Khăn Đóng – 03

Phụ Kiện Trang Phục

Nơ Bướm – 03

Phụ Kiện Trang Phục

Gùi – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Vòng Hoa Đội Đầu – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Mũ Âu Lạc – 01

Phụ Kiện Trang Phục

Nơ Bướm – 02

Phụ Kiện Trang Phục

Cà Vạt – 03

Phụ Kiện Trang Phục

Khăn Đóng – 04

Xem thêm!

Đạo cụ biểu diễnXem tất cả

Đạo Cụ Biểu Diễn

Bánh Chưng Bánh Tét – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Liễn – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Bông Cổ Vũ – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Bông Tua Cổ Vũ – 01

Nhạc Cụ Biểu Diễn

Trống Cơm – 01

Đạo Cụ Biểu Diễn

Mẹt – 01

Vũ Khí Biểu Diễn

Vũ Khí Biểu Diễn

Xem thêm!

Lý do bạn nên chọn trang phục biểu diễn ánh sáng?

Cở sở chuyên thiết kế & cung cấp các loại trang phục – đạo cụ biểu diễn giá rẻ, uy tín nhất hiện nay. Dịch vụ cho thuê hay bán đều được đánh giá cao. Hỗ trợ khách hàng hết mức góp phần tạo nên tiết mục thành công trọn vẹn nhất.

Khách hàng nói gì về chúng tôi?

Với sự tin dùng của hơn 8.000 khách hàng trên khắp cả nước, Trang Phục Biểu Diễn Ánh Sáng không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

500+

Mẫu sản phẩm

8000+

Khách hàng

8+

Năm kinh nghiệm

20

Nhân viên

Đánh giá của khách hàng

Trangphucdienanhsang.com là nơi thuê trang phục biểu diễn ở tphcm rẻ và đẹp nhất trong những nơi mình biết. Mỗi loại trang phục cho thuê đều có mẫu mã rất đa dạng. Giá thuê giao động chỉ từ vài chục ngàn một bộ đi kèm đủ phụ kiện. Đây là ý kiến đánh giá của mình ạ!

Cô Linh / Giáo viên trường quốc tế Singapore

Mình thường xuyên đặt mua trang phục ở đây! Theo mình thấy thì Trangphucdienanhsang.com chính là công ty bán trang phục biểu diễn rẻ và uy tín nhất hiện nay. Mình luôn hài lòng về thành phẩm nhận được. Từ chất lượng cho đến thời gian giao hàng đều được đảm bảo.

Anh Thành / Công ty TNHH Không Gian Vui Chơi

Cảm thấy rất hài lòng khi mua trang phục biểu diễn tại đây. Thành phẩm đẹp, giá rẻ và làm ăn rất uy tín. Cảm ơn xưởng may đã giúp công ty mình khai trương chi nhánh mới thành công. Nếu có nhu cầu mình sẽ tiếp tục ủng hộ Trangphucdienanhsang.com!

Thầy Lâm / Trường mầm non quốc tế Kindy City

Mình xin review về Trangphucdienanhsang.com. Là địa chỉ cho thuê trang phục và đạo cụ sân khấu giá rẻ không thể bỏ qua. Shop có đủ loại trang phục và đạo cụ để đáp ứng cho mọi tiết mục. Mỗi loại lại có rất nhiều mẫu để lựa chọn. Còn về giá thuê thì cảm thấy rất hợp lý.

Cô Hương / Mầm Non - Tiểu Học Trí Tuệ Việt

Tin tức & sự kiện

Đối tác & Khách hàng